California Wood Harvesting Co.

CaseKey teaching notesCase Topic: Environmental  vs. Economic Concerns Characters: Bob Thomas, company president, George Hollis, Vice President of Marketing, John Davidson, assistant to Vice President of Marketing   The California Wood Harvesting Company has been clear-cutting for over 50 years in Northern California. The company has always complied with governmental regulations and actively replants the…

Little Enough or Too Much

CaseKey teaching notesCase Topic: Environmental Protection Characters: Bryan, Manager in new product development with a large chemical company; Bill Gates, Plant Supervisor and Bryan’s superior   Bryan was recently hired by a large chemical company to oversee the construction of production facilities to produce a new product. X Chemical developed a new industrial lubricant which…

Something’s Rotten in Hondo

CaseKey teaching notesCase Topic: Environment Characters: George, Plant manager Bill, George’s boss   George Mackee thought of himself as bright, energetic, and [having] lots of potential. So why was this happening to me, he thought. George, married, two children, with his wife, Mary, had moved to Hondo, Texas, from El Paso four years ago and…

To Spray or Not to Spray

CaseKey teaching notesCase Topic: Product (Harmful Ecological Impact) Characters: Robert Whitney, product manager at Crocodile Cleansers   Crocodile Cleansers, a small company in the southeast, markets a variety of cleaning products. Although the company competes with major national brands, it has had a strong local following, especially among the working class. One of its principal…

Sticky Fingers

CaseKey teaching notesCase Topic: Due Process Characters: Susan, Human Resources Manager in a large retail store, one year of service Mike, Loss Prevention/Security Manager in the same store, ten years of service; Todd, a salesman in the jewelry department, three years of service   One month has now passed since a diamond-studded watch was noticed…

Is Bob Special?

CaseKey teaching notesCase Topic: Training and Development Characters: Tom, senior auditor at a medium-sized CPA firm Sam, second-year staff auditor Bob, newly hired staff auditor   Tom is a senior auditor for a medium-sized CPA firm. As Tom is leaving the client’s premises for the evening, he encounters Sam, one of his staff auditors. Tom:…

ISO 37001- Tüm Yolsuzlukla Mücadele Standartlarına Hükmedecek Standart

Temel ilke ve uygulamalar ortak paydasında buluşmak kaydıyla şirketlerin risk yönetimi ihtiyaçları olgunluk seviyeleri, faaliyet alanları gibi değişkenleri etkin yönetebilmek için kendine özel bir uyum programı geliştirmesi gereğinin altını hep çizdik. Bu riskler arasında en önemlisi, global arenada iş yaparken karşınıza en çok çıkacak olan, ulusal ve uluslararası kanunlara uyum riskleri bakımından sıranın en başında…

Etik ve Uyum Yöneticisinin Alet Çantası 1

Çok önem verdiğiniz potansiyel bir müşterinin ihalesine hazırlandığınız o günü hatırlıyor musunuz? Hani sizden, daha önceki ihalelerden farklı olarak “etik kodu”, “yolsuzlukla mücadele politikası”, “çocuk işçiliği önleme politikası, “fırsat eşitliği politikası” gibi kod ve politikalarınızın istendiği günü! O gün müşteriniz size sadece ne ürettiğinizi, kaça ürettiğinizi, ne kadar kaliteli ürettiğinizi değil kurumsal kimliğinizi, nasıl bir…

21. Yüzyıl CEOsu (Devlet Adamı CEO)

CEO ve CFO bir şirketin en önemli iki yöneticisi, aynen bir gemideki kaptan ve baş mühendis gibi. İki farklı karakter, iki farklı deneyim ve iş disiplini gerektiren iki farlı ancak birbirini bütünleyen yönetici. İkisinin dünyasını da basit aritmetikle anlatmak mümkün. Bir CFO için 2 kere 2 her zaman 4 etmeli. Şirketin varlıklarını koruması ve hayatta…

İnovasyon Ne Değildir?

Viktor Frankl, 1972 de verdiği bir derste Goethe’nin bir tespitinden yola çıkarak insana değer vermenin neden önemli olduğunu anlatıyor ve… “Gerçek bir realist aslında biraz da optimist olmalı” tespitinde bulunuyor. Aynı konuşmada Eğer insanı olduğu gibi değerlendirirsek onu olduğundan daha geriye düşürmekten başka bir şey yapmayız. İnsanın gerçek değerini bulmasını ve olabileceğinin en iyisi olmasını…